ثبت نام در مسابقه‌ی منطقه‌ای تهران طی دو مرحله انجام می‌شود.

مرحله‌ی اول: مسابقه‌ی اینترنتی

تیم‌هایی که می‌خواهند در مسابقه‌ی منطقه‌ای تهران شرکت کنند، باید در مسابقه‌ی ورودی اینترنتی شرکت کرده و دست کم یک مسئله حل کنند. مسابقه‌ی اینترنتی امسال پنج‌شنبه ۲ آذرماه ۱۳۹۶ ساعت ۱۴ الی ۱۹ برگزار خواهد شد.

  • نحوه‌ی ثبت‌نام: سایت بیلور (با کلیک روی دکمه‌ی Register now در این صفحه)
  • مهلت ثبت‌نام: پایان روز دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶
تیم‌ها باید با همان ترکیبی که قرار است در مسابقه‌ی منطقه‌ای شرکت کنند در این مسابقه ثبت نام کنند. با توجه به این که مربی تیم تنها نقطه‌ی تماس مسابقه با تیم است هنگام ثبت نام از صحت نشانی ایمیل مربی اطمینان حاصل کنید.

مرحله‌ی دوم: مسابقه‌ی منطقه‌ای 

تیم‌ها پس از عبور از مرحله‌ی مسابقه‌ی اینترنتی بر اساس سهمیه‌ای که برای هر دانشگاه تعیین شده، می‌توانند برای ثبت نام در مسابقه‌ی منطقه‌ای اقدام کنند.

مراحل ثبت نام در این مرحله به شرح زیر است:
  • تکمیل فرم ثبت نام و مهر و امضای آن توسط دانشگاه/دانشکده
  • پرداخت هزینه‌ی ثبت‌نام از طریق این لینک 
  • ارسال فرم تکمیل‌شده‌ی ثبت‌نام از طریق این صفحه
مهلت ثبت نام در این مرحله ظهر روز پنج‌شنبه ۹ آذر ۱۳۹۶ است. تیم‌هایی که طی مهلت مقرر مراحل ثبت نام را به درستی انجام داده باشند، به عنوان تیم ثبت‌نام‌شده از مسابقه‌ی اینترنتی به مسابقه‌ی منطقه‌ای انتقال می‌یابند.