سلام
کارهایی که برای مسابقه‌ی اینترنتی لازم است انجام شوند:
(تعریف: بسته‌ی آزمون= صورت سؤالات + تست‌دیتا)
 • تصمیم این که شرکت در مسابقه آزاد است یا تنها تیم‌های ثبت‌نامی (acceptشده) در سایت baylor می‌توانند شرکت کنند.
  • تعریف: برگزاری خصوصی = حالتی که تنها تیم‌های ثبت‌نامی در سایت baylor می‌توانند شرکت کنند
  • در صورت برگزاری خصوصی  کار بیشتری باید انجام شود.
 • تعدادی پست در وبلاگ:
  •  برای مشاهده‌ی آن‌چه باید در وبلاگ گذاشته شود به پست‌های مربوط در پارسال در قبل، زمان شروع و پس از پایان مسابقه مراجعه کنید.
 • هماهنگی با مسئول سایت sharecode برای برگزاری مسابقه:
  • زمان مسابقه
  • اکانتی که قرار است قدرت clar جواب دادن داشته باشد
  • زمان تحویل بسته‌ی آزمون
  • زمان تحویل لیست تیم‌ها (در حالت برگزاری خصوصی)
 • جلسات طرح و انتخاب سؤالات
 • آماده‌سازی و نهایی‌سازی بسته‌ی آزمون (برای سایت sharecode بهتر است صورت سؤالات html یا لااقل word باشد)
  • یک فایل pdf شامل صورت همه‌ی سؤالات هم باید آماده شود.
 • تحویل بسته‌ی آزمون به مسئول سایت sharecode
 • در حالت برگزاری خصوصی: استخراج تیم‌های accept شده از سایت baylor (پس از deadline اعلام‌شده در وبلاگ) و ارسال به مسئول سایت sharecode
  • در این حالت اکانت‌های دیگر در حین مسابقه غیرفعال می‌شوند.
 • به اشتراک گذاشتن فایل pdf صورت همه‌ی سؤالات در وبلاگ ۵ ثانیه مانده به شروع مسابقه (با اعلام قبلی)، تا فشار روی سایت sharecode زیاد نشود.
 • ورود به سایت sharecode و پاسخ به clarها (و بررسی submissionها در صورت نیاز)