به این وسیله از علاقه مندان به کارهای گرافیکی دعوت می‌شود که برای طراحی پوستر و وبگاه‌های مسابقه‌های اینترنتی داوطلب بشوند و طرح خود را برای من (قدسی) بفرستند.


با   سپاس