درود بر شما

پس از آن‌که از طریق بچه‌های امیرکبیر از اختصاص فقط یک سهمیه به سایت تهران مطلع شدم، بلافاصلاه با ارسال چند ایمیل به دکتر هوانگ و دکتر پوچر نسبت به این سهمیه اعتراض کردم و حتا منحنی رتبه‌های اخذ شده‌ی تیم‌های ایرانی در مسابقات جهانی گذشته و مقایسه‌ی آن را رتبه‌های تیم‌های هند  (که بچه‌های امیرکبیر تهیه کرده بودند) جهت مقایسه به اطلاع آنها رساندم.
اما متاسفانه تصمیم مطابق مقررات مصوب موجود اتخاذ شده بود و امکان تغییر آن نبود. استدلال آقای هوانگ این بود که ایشان دقیقا مطابق مقررات سایت آسیا عمل کرده که در آنجا فقط امتیاز سایت ملاک است و نه رتبه‌ی گذشته‌ی تیم‌های  کشورها.  ایشان به درستی می‌گفتند که انتخاب سهمیه‌ها بر اساس کشور نیست

من برای اطمینان از آمار ایشان جدول زیر را تهیه کردم:امتیاز سایت‌ها بر اساس فرمولی تعیین می‌شود که بر اساس پارامترهای زیر تعیین شده است:

- تعداد تیم‌های شرکت کننده (حل دست کم یک مساله) در مسابقه‌ی اینترنتی

- تعداد تیم‌هایی که دست کم یک مساله در مسابقه‌ی منطقه‌ای حل  کرده‌ند

- تعداد تیم‌های خارجی

و چند پارامتر دیگر. 

امتیاز سایت ما در چندسال گذشته همیشه زیر ۲ بوده ولی به ما حداقل دو سهمیه داده می‌شد. اما امسال سایت امریتپوری در هند امتیاز بیشتر از ۴ کسب کرد و ۴ سهمیه و یک سهمیه دیگر هم که در اختیار آقای هوانگ بود گرفت.

این خلاصه ماجراست. به جای بحث های حاشیه‌ای لطفا پیشنهاد بدید که چگونه شما می‌توانید کمک کنید تا امتیاز سایت تهران بیشتر بشه و بتونه حداقل ۲ سهمیه ببره. توجه کنید که این مهم بر دوش همه است نه فقط برگزارکنندگان مسابقه‌ی تهران که با گرفتاری فراوان ۱۴ (بلکه ۱۵) سال مسابقه‌ی منطقه‌ای تهران را برگزار کرده اند و حاضرند از این کار پر دردسر کنار بروند و به پژوهش دانشگاهی خود بپردازند.