سخنرانی‌های صبح پنج‌شنبه ۲۸ آذر به شرح زیر خواهد بود:


۱۰:۳۰ تا ۱۱  مأموریت ماسیمو

سخنران: علی شریفی، دانش‌جوی دکترای بیوانفورماتیک دانشگاه تهران و پژوهشگر پژهشکده‌ی رویان


۱۱:۱۵ تا ۱۱:۴۵  برنامه‌نویسان در خط تولید کار

سخنران: محمد مهینی، فارغ‌التحصیل دانشگاه صنعتی شریف و رئیس هیت مدیره‌ی شرکت ویراتک


۱۰:۳۰ تا ۱۱:۴۵  آشنایی با اجزا و الگوهای یک مدل کسب و کار موفق

مهندس اشک فتحی، مرکز کارآفرینی شریف، مدیر نظارت و ارزیابی پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


دو سخنرانی اول در سالن خوارزمی و سخنرانی سوم در اتاق ۱۰۱ دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر برگزار می‌شود.