با توجه به استقبال خوب از مسابقه‌ی چالشی و به منظور فراهم آوردن امکان شرکت تیم‌های بیش‌تر در این مسابقه، مهلت ارسال کدها به مدت دو روز تا پایان روز دوشنبه ۲۵ آذر تمدید می‌شود.


موفق باشید.