توجه کنید که:


۱- مهلت ثبت نام پایان یافته. از امروز فقط تیم‌هایی می‌توانند ثبت نام کنند که در تکمیل ظرفیت پذیرفته شده باشند و این پس از ارسال ایمیل از سوی ما (تا صبح چهارشنبه) امکان پذیر است.

۲- از پرداخت هزینه‌ی ثبت نام اضافه به شدت خودداری کنید.  پرداخت ثبت نام به منزله‌ی پذیرش تیم نیست. اگر سهمیه ندارید با در تکمیل ظرفیت پذیرفته نشده باشید، متاسفانه باید هزینه‌ی پرداختی را پس بگیرید  و این کار پر دردسری است.

۳- مسولیت تکمیل اطلاعات تیمی در سایت بیلور با شماست. تا وقتی که اطلاعات شما در این سایت درست و کامل و مطابق فرم ارسالی نباشد تیم‌تان   accept نمی شود  و فقط تیم‌های accept شده می‌توانند در مسابقه شرکت کنند.

۴- امکان تغییر ثبت نام (تغییر نام، نام تیم یا مربی‌) و اضافه کردن تیم جدید (در صورت لزوم) فقط در سایت  Internet Programming Contest فراهم شده است. ما خود ثبت‌نام‌های کامل و درست را به سایت Tehran Contest که مربوط به مسابقه‌ی منطقه‌ای است منتقل و آن‌را accept می‌کنیم.

۵- وظیفه‌ی شماست که چک کنید که شرایط شرکت در مسابقه را دارید (لینک). ما از پذیرش تیمی که همه‌ی اعضای آن واجد شرایط نباشند معذوریم (حتا اگر پرداخت کرده باشید).


فهرست تیم‌ها در مسابقه‌ی منطقه‌ای


موفق باشید.