با سلام

همه تیم هایی که تا پایان روز یکشنبه فرم ثبت نام را ارسال کرده بودند در سایت ICPC ثبت نام شدند.تیم هایی که امروز ثبت نام کرده اند تا فردا بررسی خواهند شد. علت  accept نشدن بعضی از تیم ها موارد زیر بوده :

  • فرم ثبت نام کامل نبوده.
  • اعضای تیم شرایط سنی یا تحصیلی لازم را نداشته اند.(سال شروع مقطع کارشناسی بایدپس از 1388 باشد و یا متولد 1990  به بعد باشند)
  • مربی تیم تغییر کرده
  • در فرم ثبت نام، نام جدیدی برای تیم ذکر شده.
برای اصلاح موارد فوق تا پایان روز چهارشنبه فرصت باقیست.