-توجه شود که  ثبت نام باید به صورت تیمی انجام شود. برای مسابقه‌ی اینترنتی  هر تیم باید حداقل دو عضو    داشته باشد. اما برای مسابقه منطقه‌ای ۳ عضو ضروری است.

- حرف اول نام و نام خانوادگی اعضای تیم و مربی باید  از حروف بزرگ و سایر حروف از  حروف کوچک استفاده شود  ( تاخیر در پذیرش   بسیاری از ثبت نام ها به  دلیل  عدم رعایت این قانون بوده است)