آقای حمید هماپور  ویکی زیر را تهیه کرده اند:


لینک


قرار است تمام اطلاعات و تاریخ‌چه‌ی مسابقه‌های گذشته در این جا قرار بگیرد.

اگر اطلاعات یا عکس مفیدی دارد برای ما بفرستید.با تشکر از ایشان