نتایج آن لاین مسابقه را می‌توانید از اینجا به صورت زنده مشاهده کنید:
http://85.198.3.6/acm.html