به آقای دکتر رامتبن خسروی، chief judge همه‌ی مسابقات ای‌سی‌ام در ۷ سال گذشته، که موفق شد دیروز (۱۵ آذر) با درجه‌ی «عالی‌» از رساله‌ی دکتری خود دفاع کند تبریک می‌گویم و برای او آرزوی موفقیت می‌کنم. ایشان یکی از ارکان ثابت مسابقات ای‌سی‌ام در این سال‌ها بودند‌ و وظیفه‌ی خود را به‌نحو احسن انجام داده‌اند.