۱- دو تیمی که به مسابقه‌ی جهانی راه‌ می‌یابند.
۲- به تیم‌های اول ۱۰ دانشگاه مختلف به‌شرط آن‌که در ۲۰ تیم اول باشند.
۳- به اعضای ۱۰ تیم اول
۴- به بهترین تیمی که همه‌ی اعضای آن دختر باشد.

البته تیمی بیش از یک جایزه‌ نمی‌گیرد!