این مدارک باید همراهتان باشد
۱- اصل کارت دانش‌جویی عکس‌دار معتبر
۲- اصل معرفی‌نامه‌ی دانشگاه که نام اعضای تیم و مربی در آن ذکر شده باشد
۳- اصل فیش بانکی (پس از رویت بازپس داده می‌شود(
۴- شناسنامه برای دانش‌جویان کارشناسی ارشد که بخواهند از شرط سنی استفاده کنند. (دانش‌جویان متولد ۱۹۸۲ به بعد اگر بقیه‌ی شرایط را داشته باشند مجاز هستند حتا اگر دانش‌جوی کارشناسی ارشد سال بالا باشند)

لازم به ذکر است که اگر عضوی از یک تیم شرایط لازم برای شرکت در مسابقه را نداشته باشد و بر حسب اتفاق ما نتوانیم این مطلب را چک کنیم و این تیم جزء دو تیم اول باشد، شرایط لازم مجدداً به دقت بررسی می‌شود و از شرکت آن تیم در مسابقه‌ی جهانی جلوگیری خواهد شد. بنابراین تیم‌های مدعی بیش از بقیه‌ی تیم ها باید از واجد شرایط بودن اعضای خود مطمئن باشند.

مقررات Eligibility Rule در بخش‌ لینک‌های مهم قرار داده شده است‌.