به نظر می‌رسد که متاًسفانه افرادی هستند که استحقاق فضای اطلاع رسانی باز را ندارند و از هر فرصتی برای لجن مالی دیگران استفاده می‌کنند. این مسابقه‌ی اینترنتی وقت خیلی زیادی را از افرادی گرفت که می‌توانستند از آن وقت برای کارهای بسیار مهم‌تری استفاده کنند. این افراد وقت خود را مجانا برای ارتقاء سطح برنامه‌نویسی و نیز تیم‌های شرکت کننده در مسابقه‌ی ای‌سی‌ام صرف کرده و می‌کنند. شما اگر هنر تشکر کردن ندارید حداقل از توهین و تمسخر بپرهیزید.
به‌این دلیل از امروز بخش نظریات در این بلاگ بسته می‌شود.